Kärt barn har många namn...

Företaget grundades 1964 och efter att nuvarande ägare förvärvade det 1981 blev det namnändrat till Arbetsvagnar Sweden AB.

Efter mer än 30 år som tillverkare av mobila vagnar, vågar vi sticka ut hakan. Våra vagnar kan du lita på i alla väder och alla tillfällen. Att andra tillverkare hänger på delar i vår produktionsutveckling ser vi enbart som bevis på att våra lösningar är dom rätta. Men det finns också lösningar vi är ensamma om. det gläder oss förstås ännu mera. Ni som står i begrepp att skaffa en n y vagn, ta en titt på en 15 år gammal vagn av annat fabrikat. Gör sen en bedömning av kvalitén.

Vårt utbud tillhör marknadens bredaste och inriktningen i tillverkningen är att tillfredställa varje enskilt behov. Vi kallar det ”Nordens bredaste program av mobila vagnar”.

Både sättet att tillverka och den slutliga produkten anpassas till befintliga miljökrav. Här ingår exempelvis freonfritt polyuretan i isoleringen.

Med en fortlöpande produktutveckling på våra vagnar så hittar vi nya lösningar som höjer vagnarnas kvalitet.

Våra nyckelord:

  • kundanpassning
  • tålighet och
  • styrka